НАШИТЕ УСЛУГИ

Доверете ни се за

Стартъп и иновации

Търговски въпроси и оптимизация

Спорове

Бизнес консултиране

Как работим ?

Изпратете запитване

Опишете вашия казус и целените резултати по имейл, телефон или в чат

Уточняваме възможностите

Съгласуваме общ план с конкретни стъпки и ясни срокове

Работа по Вашия казус

Координираме и Ви държим информирани за процеса на работа

Какво ни отличава ?

Индивидуален подход

Икономически ефективни

Внимание към детайла

Проект № BG16RFOP002-2.073-0289-C01

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 8 400 лева, предоставена като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (програмен период 2014-2020 г.), при съотношение 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране

Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите.

Резултати: Предвид недостига на средства подари епидемичния взрив от Covid-19, ЕЛ ЕС ПИ ЕООД беше затруднено в посрещането на месечните си разходи, поради което безвъзмездно предоставената помощ по програмата беше от ключово значение за запазване нормалния ритъм на работа.

LSP

София
ул. Поп Богомил 1,ет. 7,офис 29, 1202
00359 887 887 621
info@legalsp.eu

TOP