Медиация

Медиацията е интелигентният и модерен начин за намиране на неконвенционални решения на комплицирани проблеми.

Искате да опитате?

Попълнете краткия ни въпросник по-долу и получете безплатен час медиация 

Юлия Раданова

Медиатор

Медиатор, вписан под номер 20120920011 към българското Министерство на правосъдието, активен член на Професионалната асоциация на медиаторите в България и преподавател по медиация и алтернативно решаване на спорове в УНСС. Завършила е право в Софийския университет, кандидат-доктор с дисертация относно медиацията в брачните отношения и притежава диплома по английско и европейско право от Британски правни центрове съвместно с Университета в Кембридж. Специализирала е медиация в Университета Харвард. Понастоящем осъществява научно изследване като част от програма за обмен на докторанти в Чикаго – Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Един от инициаторите и активните участници в Проект за стратегическо партньорство Eразъм+, който предстои в началото на 2019 г. да пусне безплатна онлайн платформа за обучение по медиация.

TOP